Θέματα αυθαιρέτων

ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ:

Μετά την αυτοψία στο ακίνητο, κτίριο, οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, και τον έλεγχο και αντιπαραβολή με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή έγγραφα και σχέδια είμαστε στην θέση να ενημερώσουμε για την ύπαρξη ή όχι αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων στο ακίνητο. Ακολούθως με γνώμονα την καλύτερη, οικονομικότερη και πάντα νομικά ορθή διαδικασία, βάσει της πολύχρονης εμπειρίας μας στον χώρο των ακινήτων, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση της υπόθεσης που αναλαμβάνουμε, είτε τακτοποίησης με τον εκάστοτε νόμο περί αυθαιρέτων, είτε νομιμοποίησης μέσω έκδοσης άδειας δόμησης ή έγκρισης αεργασιών μικρής κλίμακας στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης.