Θέματα συνιδιοκτησιών

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη σύστασης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών σε υπάρχοντα ή υπό κατασκευή κτίρια, καθώς και την ενημέρωση σε τεχνικά ζητήματα συνιδιοκτησιών, είτε αυτά αφορούν οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικίες, είτε κάθετες ιδιοκτησίες σε μονοκατοικίες. Αδιάψευστος κριτής της εμπειρίας μας στον χώρο των συνιδιοκτησιών είναι η έκδοση 45 αδειών οικοδομής μόνο πολυκατοικιών από τρείς ορόφους και άνω, την περίοδο από το 2001 έως το 2006 και 15 κατά την περίοδο από το έτος 2007 έως και σήμερα, με ταυτόχρονη σύνταξη σχεδίων και πινάκων για τις συστάσεις οριζόντιων ιδιοκτησιών βάσει του νόμου 3741/1929 περί οριζόντιων ιδιοκτησιών και του νόμου 1024/1971 περί κάθετων ιδιοκτησιών.