Αυτοψία μετά από σεισμό

ΑΥΤΟΨΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ:

Μετά από κάθε σεισμό η πολιτεία κλιμάκια ιδιωτών μηχανικών καλούνται να κάνουν αυτοψία στα κτίρια  της πληγείσας περιοχής. Ο κύριος λόγος της αυτοψίας είναι να εκτιμηθούν μετά το σεισμό το μέγεθος και το εύρος των βλαβών στα  κτίρια και κατά περίπτωση να αποτρέψουν την κατοίκησή τους ή την είσοδο σε αυτά ένα κρίνεται ότι οι ζημιές είναι εκτεταμένες και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης.

Στην αυτοψία ο μηχανικός καλείται  κάνοντας ένα μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, να εντοπίσει τυχόν βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου (υποστυλώματα, πλάκες, κλπ.) και στον οργανισμό πλήρωσης (τοιχοποιίες) και να δώσει κατά την κρίση του μία εκτίμηση  για την στατικότητα του κτιρίου και κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος μερικής ή ολικής κατάρρευσης του κτίσματος σε περίπτωση μετασεισμού. Σημαντικός παράγοντας στη σωστή αξιολόγηση των βλαβών  είναι η εμπειρία και η τεχνικές γνώσεις του μηχανικού πάνω στη σύσταση και την συμπεριφορά των δομικών στοιχείων του φέροντος οργανισμού

Με το πέρας της αυτοψίας ο μηχανικός συντάσσει μια τεχνικά έκθεση με τα ευρήματα του ανάλογα με την κατάσταση του κτιρίου ενημερώνει τον ιδιοκτήτη αν χρειάζεται να προβεί σε κάποιες ενέργειες και ποια είναι η πορεία δράσης εφόσον κριθεί απαραίτητο να γίνει αποκατάσταση των ζημιών. (Βλ. Μελέτη – Αποκατάσταση σεισμόπληκτων)