Ρύθμιση αυθαιρέτων

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Σύμφωνα με τον ν. 4178/13 ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει τον ν.4014/11 περί τακτοποίησης και ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, οι ιδιοκτήτες ακινήτων  έχουν την δυνατότητα τακτοποιήσουν τυχόν  πολεοδομικές παραβάσεις στις ιδιοκτησίες τους, οι οποίες είχαν αποπερατωθεί μέχρι τις 28/07/2011.

Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων και η βεβαίωση μηχανικού είναι πλέον υποχρεωτικές για κάθε  η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο (συμπεριλαμβανομένων και αυτών χωρίς κτίσμα), στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Οι ιδιοκτήτες έχουν προθεσμία μέχρι τις 08/10/2016 προκειμένου να τακτοποιήσουν νομικά τα αυθαίρετά τους.

Διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων

Η διαδικασία της ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών αποτελείται ουσιαστικά από δύο βήματα.

Α) Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε έναν μηχανικό και του αναθέτει τη διαδικασία νομιμοποίησης του αυθαιρέτου. Σε αυτό το στάδιο ο μηχανικός   ενημερώνει τον πελάτη για τα απαραίτητα έγγραφα (όπως άδεια και σχέδια του υπάρχοντος κτιρίου, στοιχεία ιδιοκτήτη/των, κα.)  που θα χρειαστούν και για την συνέχιση της διαδικασίας.

Στη συνέχεια ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία στον υπό έλεγχο χώρου κατά την οποία πραγματοποιείται η αποτύπωση του χώρου και η σύγκριση με τα σχέδια της υπάρχουσας άδειας (όπου υπάρχει) για την καταγραφή των αυθαιρεσιών και η λήψη φωτογραφιών του χώρου.

Έπειτα από την αυτοψία υπολογίζει ένα προσωρινό πρόστιμο, υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση  και  εκδίδεται από το σύστημα ένας «μοναδικός αριθμός» για το αυθαίρετο καθώς και εντολή πληρωμής για το τέλος υπαγωγής (παράβολο). Ταυτόχρονα καθορίζεται  ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η αποπληρωμή του προστίμου.

Το παράβολο πληρώνεται από τον πελάτη σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα ή μέσω web-banking. Η πιστοποίηση της πληρωμής του παραβόλου  σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής.

B) Ένα μήνα μετά την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής (δηλαδή την υποβολή της δήλωσης) ο πελάτης μπορεί αρχίσει την αποπληρωμή του προστίμου. ‘Έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει τις πληρωμές καθώς και το υπόλοιπο του προστίμου μέσω ενός κωδικού που προμηθεύεται από τον μηχανικό.

Την ίδια περίοδο ο μηχανικός συντάσσει και συγκεντρώνει  όλα τα προαπαιτούμενα από τη μεριά του έγγραφα, σχέδια, μελέτες,  υπολογίζει το τελικό  πρόστιμο  σύμφωνα με το οποίο επαναπροσδιορίζεται  στο σύστημα και το υπόλοιπο των δόσεων για την αποπληρωμή του.

Τέλος μετά την αποπληρωμή του προστίμου, ο μηχανικός υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο σύστημα  και εφόσον πιστοποιηθεί η πληρότητά τους, εκδίδεται αυτόματα η «Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου». Πρόκειται για ένα έγγραφο τυποποιημένο από το σύστημα που περιέχει όλα τα στοιχεία του  αυθαιρέτου και των ιδιοκτητών .

Το έγγραφο της βεβαίωσης παραδίδεται στον πελάτη  μαζί με τα σχέδια της τακτοποίησης.