Τοπογραφικές εργασίες

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει  την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τη διεκπεραίωση Συμβολαιογραφικών Πράξεων, Οικοδομικών Αδειών, Υποθέσεων Κτηματολογίου, Πράξεων Χαρακτηρισμού, κ.λπ.

Με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας φέρουμε εις πέρας την αποτύπωση οποιουδήποτε  οικοπέδου και αγροτεμαχίου  εντός ή εκτός της σχεδίου πόλεως, με δυνατότητα ένταξης στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α).

Τοπογραφικές εργασίες που αναλαμβάνουμε :

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Εξαρτήσεις τοπογραφικών από συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87, ΗΑΤΤ).
  • Έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Κατατμήσεις ιδιοκτησιών.
  • Οριοθέτηση ιδιοκτησιών και χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών.
  • Χάραξη τεχνικών έργων.
  • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών.