Άδεια λειτουργίας καταστημάτων

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το γραφείο μας επωμίζεται την έκδοση άδειας λειτουργίας του καταστήματός σας από την αρχή μέχρι το τέλος, αναλαμβάνοντας τόσο την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών καθώς και την διεκπεραίωση  των φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες  μέχρι τελικά την παράδοση της άδειας στον πελάτη.

Η πολυετής εμπειρία και η  εις βάθος γνώση της νομοθεσίας και των διαδικασιών  είναι οι βάσεις για την  ταχεία και άνευ κωλυσιεργιών τακτοποίηση της υπόθεσής σας, στοχεύοντας πάντα στην άμεση και ανεμπόδιστη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Επιπλέον το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανανέωση της αδειών λειτουργίας εφόσον αυτή χρειαστεί καθώς και την ενημέρωση των πελατών μας για την λήξη των πιστοποιητικών πυρασφάλειας και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Αναφέρουμε την έκδοση άδειών λειτουργίας που έχει αναλάβει το γραφείο μας:

  • Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρ.αποφ.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012)
  • Άδεια λειτουργίας Ιατρείων (προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 84/10/04/2001)
  • Άδεια λειτουργίας Καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. (αρ.αποφ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/31-12-2013)