Άδεια δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η Άδεια δόμησης έρχεται έπειτα από την εφαρμογή του νόμου 4030/11 να αντικαταστήσει την μέχρι τότε  «οικοδομική άδεια», και επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η έκδοση άδειας δόμησης απαιτείται για κάθε μία από τις παρακάτω εργασίες  και  έχει ισχύ μέχρι 4 χρόνια:

 • Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
 • Αλλαγή χρήσης (συχνά απαιτείται για την έκδοση άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος).
 • Κατεδάφιση κατασκευών.
 • Κατασκευή πισίνας.
 • Περιτοιχίσεις που ξεπερνά το ύψος τους ενός μέτρου για λιθοδομή και περιφράξεις που δεν είναι από ελαφρύ υλικό με χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων.
 • Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν απαιτείται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση.
 • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

Οι μελέτες που συνήθως απαιτούνται για την έκδοση μιας άδειας δόμησης είναι οι ακόλουθες, ενώ μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του κτίρίου :

 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Τοπογραφική μελέτη
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
 • Μελέτη φωτοτεχνίας 
 • Μελέτη θερμικών απωλειών και θέρμανσης
 • Μελέτη κλιματισμού-αερισμού
 • Μελέτη πυρασφάλειας 
 • Μελέτη καύσιμου αερίου 
 • Μελέτη  ανυψωτικών συστημάτων, π.χ. ανελκυστήρα
 • Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών καθώς και την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την έκδοση άδειας δόμησης, με συνέπεια  και σεβασμό στις ανάγκες και το συμφέρον του πελάτη.