Επίβλεψη κτιρίου ειδικών χρήσεων

Επίβλεψη κτιρίου Κέντρου Αποκατάστασης Ημερήσιας και Κλειστής Νοσηλείας