Λοιπές χρήσεις

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης για κτίρια με άλλες χρήσεις από κτίριο κατοικιών, όπως για παράδειγμα κτίρια γραφείων, θέσεων στάθμευσης αλλά και μικτές χρήσεις όπως κτίρια κατοικιών – καταστημάτων κα. Ο σχεδιασμός γίνεται πάντα σε συνεννόηση και συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, πληρώντας παράλληλα τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ορίζουν οι εκάστοτε διατάξεις και δίνοντας λύσεις όπου χρειαστεί, ώστε να επιτευχτεί  ένα άρτιο, λειτουργικό αποτέλεσμα.