Κ.ΕΝ.Α.Κ. & βιοκλιματικός σχεδιασμός

Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της οικολογικής δόμησης, η οποία ασχολείται με τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο επίπεδο των κτιριακών μονάδων.

Η βασική αρχή του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος χώρου ενός κτιρίου και του τοπικού κλίματος σε συνδυασμό με προηγμένες τεχνικές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, διασφαλίζοντας  την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στα κτίρια εξυπηρετεί 4 βασικούς στόχους:

  1.  Εξοικονόμηση των συμβατικών μορφών ενέργειας. Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και των λοιπών συμβατικών μορφών ενέργειας, μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.
  2.  Εξοικονόμηση χρημάτων. Χρησιμοποιώντας ανέξοδη ηλιακή ενέργεια για θέρμανση ή/ και δροσερό άνεμο για ψύξη. Πρόκειται για μία οικονομική πρόκληση με αποτέλεσμα την μείωση των εξόδων για θέρμανση και ψύξη κατά 50% ενδεχομένως και περισσότερο.
  3.  Προστασία του περιβάλλοντος. Περιορισμός της χρήσης ορυκτών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας μειώνοντας έτσι τα απόβλητα που βλάπτουν το περιβάλλον και προκαλούν ατμοσφαιρική ρύπανση.
  4.  Βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών διαβίωσης. Με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων διασφαλίζεται η θερμική άνεση και η ποιότητα του αέρα δημιουργώντας έτσι ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)

Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

  1. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
  2. Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
  3. Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
  4. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε κτίριο (άνω των 50 τ.μ.), νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.