Σχεδιασμός κατοικίας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων και κατόπιν συζήτησης - ανάλυσης με τον πελάτη προτείνουμε λύσεις με βάσει τις ανάγκες του και στις δυνατότητες του χώρου που διαθέτει,  στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή λύση συνδυάζοντας την λειτουργικότητα με την αισθητική.

Οι εργασίες σχεδιασμού περιλαμβάνουν: 

  • Αποτύπωση
  • Προσχέδια
  • Τελική μελέτη
  • Κατασκευαστικά σχέδια
  • Μελέτη διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων
  • Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις