• Αναβάθμιση κατοικίας

  Μάθετε πως μπορείτε να αναβαθμίσετε την κατοικία σας, ωστε να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία.
 • Ταυτότητα κτιρίου

  Τι είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, από πότε ισχύει, τι οφέλη αποφέρει στους ιδιοκτήτες.
 • Ενεργειακά αυτόνομα κτίρια

  Πως κατασκευάζονται, πόσο κοστίζουν
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτου

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Zero energy building

Zero Energy Building. Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) απαιτεί όλα τα νέα κτίρια από το 2020 να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nearly Zero Energy Buildings – nZEB). Ωστόσο, ο προτεινόμενος ορισμός τους εμφανίζεται αρκετά ασαφής, ειδικά σε ό,τι αφορά τη φιλοδοξία ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO2 των κτιρίων αυτών.

Όλα τα νέα κτήρια τα οποία θα κατασκευάζονται από το 2021 και μετά πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ενώ για τα νέα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνονται από 1.1.2016 και στα μικρά διαμερίσματα (κάτω των 50 τ.μ.) που ως τώρα εξαιρούνται ενώ από 1.1.2014 για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα.

Αυτά, μεταξύ άλλων, προβλέπει το σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων του ΥΠΕΚΑ, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, διαφορετικών για νέα και υφιστάμενα κτήρια. Τα νέα κτήρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενώ τα υφιστάμενα θα πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτές όταν υφίστανται ριζική ανακαίνιση. Με άλλες διατάξεις:

- Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτηρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ.

- Θεσμοθετείται επίσημα η διαδικασία ανάκλησης/αντικατάστασης των ΠΕΑ ή των εκθέσεων επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

-Προβλέπονται πρόστιμα για την περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού καθώς επίσης και για την παρακώλυση των ελέγχων της ΕΥΕΠΕΝ.

-Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατάστασή τους ενώ δύναται να λάβουν και αποζημίωση.

-Κατά την ανέγερση ενός νέου κτηρίου και προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), μετά από τους ελέγχους των Ελεγκτών Δόμησης πρέπει να εκδοθεί και ΠΕΑ από Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Νέα ρύθμιση

 

Τακτοποίηση αυθαιρέτου

Περιθώριο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου του 2016 θα έχουν εφ’ εξής οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, προκειμένου να τακτοποιήσουν νομικά τα ακίνητά τους, διευκολύνοντας έτσι και τη μεταβίβασή τους στο μέλλον. 

Περισσότερα

Portfolio

Νέες τεχνολογίες

 • Zero energy building +

  Zero Energy Building. Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) απαιτεί όλα τα Read More
 • Πράσινες στέγες +

  Εξοικονόμηση ενέργειας και οικολογία Read More
 • 1